Wijkzorgcentrum Kling Nullet
Wijkzorgcentrum Kling Nullet

Telefoon: 045 – 211 47 75
Maria Gorettistraat 4

Huisartsenpraktijk Lonij
Huisartsenpratijk Lonij

Telefoon: 045 – 545 30 59
Maria Gorettiplein 23A

Huisartsenpraktijk Kling Nullet
Huisartsenpraktijk Kling Nullet

Telefoon: 045 – 545 2913
Maria Gorettiplein 23

Horecaservice Meander
Horecaservice MeanderGroep

Telefoon: 045 – 211 47 75
Maria Gorettistraat 4

Logopedie Benders
Logopedie Benders
 

Telefoon: 045 – 546 53 60
Maria Gorettiplein 22A

Schambergen Maurer fysiotherapie en fysiofit
Schambergen-Maurer Fysiotherapie en fysiofit

Telefoon: 045 – 5 45 59 31
Maria Gorettiplein 22

BENU Apotheek Kling Nullet
BENU Apotheek Kling Nullet

Telefoon: 045 – 546 20 50
Maria Gorettiplein 24

Gezondheidscentrum Kling Nullet

Gezondheidscentrum Kling Nullet is gevestigd aan het Maria Gorettiplein in Kerkrade, waar voorheen de gelijknamige kerk lag. Het gezondheidscentrum is gelegen naast de Schacht Nulland, een voormalige schacht van de Domaniale mijn, de oudste kolenmijn in Europa.

In het gezondheidscentrum zijn diverse disciplines gevestigd die hun krachten hebben gebundeld om samen, dicht bij huis, voor u klaar te staan. U vindt in het gezondheidscentrum: twee huisartsenpraktijken, fysiotherapie, logopedie en een apotheek. De zorgverleners kennen korte lijnen voor overleg. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg en geeft u de best mogelijke zorg dichtbij huis. Uiteraard maken we ook gebruik van externe deskundigheid en wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld het ziekenhuis. Wij blijven continu werken aan de verbetering van onze dienst- en zorgverlening en ontvangen graag ook uw mening over onze zorgverlening.

Naast de gezondheidsdisciplines is Kling Nullet ook een modern wijkzorgcentrum met 6 groepswoningen voor in totaal 46 plaatsen voor verpleeghuiszorg aan mensen met dementie (PG). Het gaat hier om kleinschalig wonen en werken. Zorg op maat met medewerkers die bewoners zo gelukkig mogelijk willen maken. Geborgenheid en het veilig gevoel van thuis wordt zoveel mogelijk nagebootst, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gewoontes van de bewoners. En er zijn in het wijkzorgcentrum 39 aanleunwoningen.

Kling Nullet luistert goed naar de wensen van bewoners en de wijkbewoners, als het gaat om gastvrijheid en activiteiten in het wijkpunt. Kling Nullet is een wijkpunt in het kader van ‘SamenLeven’ voor de wijk Kerkrade Oost, waar wijkbewoners terecht kunnen in een veelzijdig centrum in het hart van de wijk.

Krachten gebundeld

In Kling Nullet vindt u twee huisartsenpraktijken, fysiotherapie, logopedie en een apotheek.

wijkzorgcentrum

Een modern wijkzorgcentrum met 6 groepswoningen voor 46 plaatsen voor verpleeghuiszorg aan mensen met dementie (PG).

dienst- en zorgverlening

We ontvangen graag uw mening over onze zorgverlening, zodat we continu kunnen blijven werken aan verbetering

Wijkpunt ‘SamenLeven’

Kling Nullet is een wijkpunt in het kader van ‘SamenLeven’ voor de wijk Kerkrade Oost, waar wijkbewoners terecht kunnen in een veelzijdig centrum in het hart van de wijk.

Gezondheidscentrum Kling Nullet

Waar kunt u ons vinden?

Maria Gorettiplein 23, Kerkrade